บริการอบรมออกแบบไอน้ำภายในองค์กร และหน้างาน

DATE

บริการอบรมออกแบบไอน้ำภายในองค์กร และนอกสถานที่หน้างาน เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านระบบไอน้ำทุกท่าน
โดยจะเริ่มตั้งแต่ ระบบไอน้ำเบื้องต้น จนถึงการใช้งาน และปัญหาต่างๆ

รับฟรี ! หนังสือ THE STEAM AND CONDENSATE LOOP สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบระบบไอน้ำ โครงการใหม่

              หนังสือ The Steam and Condensate Loop Your essential guide to steam engineering หนังสือคู่มือการทำงานเกี่ยวกับระบบไอน้ำในโรงงาน เนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการวิศวกรรมไอน้ำและการถ่ายเทความร้อน ครอบคลุมในทุกๆ เรื่องของระบบไอน้ำและระบบคอนเดนเสท นับแต่ห้องบอยเลอร์ การนำไอน้ำไปใช้และการนำคอนเดนเสทกลับมายังบอยเลอร์ รวมถึงการทำงานในลักษณะต่างๆ ของอุปกรณ์ในระบบไอน้ำ อันนำไปสู่การประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงาน เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็นคู่มือในการทำงานรวมถึงการฝึกอบรมวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไอน้ำได้เป็นอย่างดี

 

 

Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag